Mastodon

45 

Nhà gỗ 3 gian

Công trình Nhà Thờ Gia Tiên 5 Gian nằm trong khuôn viên truyền thống kết hợp với các công trình phụ trợ, cảnh quan sân vườn do Gỗ Giang thiết kế.

Danh mục:
Color

Blue