Chào mừng bạn đến với trang web của Nhà Gỗ Nguyễn Gia, một công ty chuyên thiết kế, thi công và bảo trì các công trình nhà gỗ tại Việt Nam. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều kiện và điều khoản sau đây, cũng như các quy định pháp luật có liên quan. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều nào trong các điều kiện và điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ : Tất cả nội dung, hình ảnh, video, âm thanh, logo, thiết kế và bố cục trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Nhà Gỗ Nguyễn Gia hoặc các bên cấp phép của chúng tôi. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, tái bản, hiển thị, biểu diễn công khai hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
  2. Giới hạn trách nhiệm : Trang web này được cung cấp “như là” và “như có” mà không có bất kỳ bảo hành hoặc cam kết nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Nhà Gỗ Nguyễn Gia không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, cập nhật hoặc an toàn của trang web này hoặc bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp hoặc liên kết trên trang web này. Bạn sử dụng trang web này và các thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ trên đó hoàn toàn tự chịu rủi ro và chịu mọi thiệt hại hoặc tổn thất có thể phát sinh.
  3. Liên kết đến các trang web khác : Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do các bên thứ ba quản lý. Những liên kết này chỉ được cung cấp cho bạn như một tiện ích và không có nghĩa là Nhà Gỗ Nguyễn Gia ủng hộ, tán thành hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng hoặc an toàn của các trang web đó. Bạn phải tự xem xét và tuân thủ các điều kiện và điều khoản của các trang web đó khi bạn truy cập chúng.
  4. Thay đổi các điều kiện và điều khoản : Nhà Gỗ Nguyễn Gia có quyền thay đổi các điều kiện và điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm kiểm tra lại các điều kiện và điều khoản này thường xuyên để biết những thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi được đăng tải có nghĩa là bạn chấp nhận các thay đổi đó.
  5. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp : Các điều kiện và điều khoản này và mọi vấn đề liên quan đến trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web này sẽ được giải quyết bởi Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Nhà Gỗ Nguyễn Gia. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về các dịch vụ của chúng tôi.