Mastodon

nhà 5 gian

Danh mục:
SỐ GIAN, CHÁI NHÀ

5 Gian

MỨC ĐỘ ĐIÊU KHẮC

A2

CHẤT LIỆU

Gỗ

KÍCH THƯỚC CỠ NHÀ

Cỡ Trung

KÍCH THƯỚC CẤU KIỆN CHÍNH

Cỡ trung

HOÀN THIỆN BỀ MẶT

A2 (sơn Nano)

GIÁ (KINH PHÍ DỰ TRÙ)

>3 tỷ